Çocuk Gelişimi Programı

Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı mezunlarının sınavsız geçiş imkânı ile girebilecekleri ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim veren bir  programdır.

Öğrenciler YGS -4 puan türü ile programa yerleştirilmektedir. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar  ise sınavsız yerleştirme sonucu kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara  ve  puanlarına göre programlara kayıt hakkı kazanmaktadırlar. 

Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olanlar okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında kamu ve özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır.

Öğrencilere uygulama ve araştırmaya yönelik; Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim, özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişimi ve eğitimi, sanatsal ve yaratıcı faaliyetler, eğitici materyal geliştirme, çocuk hastalıkları, çocuk beslenmesi, drama gibi konularda eğitim verilmektedir. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, Çocuk Gelişimi” alanında ön lisans diploması alarak 

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Okul Öncesi Eğitimcisi

Okul Öncesi Kurumlarda Eğitimci

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Grup Eğitimcisi 

Kaynaştırma Okullarında Yardımcı Öğretici

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu, İlköğretimlere bağlı anasınıflarında ve Belediyelerde Okul Öncesi Eğitim Elemanı

Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı

Hastane Okullarında yardımcı eğitimci

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında

Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak görev alabilirler 

Ayrıca  Otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

Mezunlar ayrıca dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilir. Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları Çocuk Gelişimi Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliğidir.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers