DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ(İŞYERİ HEMŞİRESİ) TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  "İşyeri  Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" ve  ilgili yönetmelikler kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırması zorunlu olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır.

 01 Ocak 2015 tarihinden sonra bu işyerleri ile sözleşme yapacak  Diğer Sağlık Personellerinde belge sahibi olma şartı aranacaktır.

PROGRAMIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (İŞYERİ HEMŞİRESİ) TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

SON BAŞVURU TARİHİ 22 EYLÜL 2017

UZAKTAN EĞİTİM

27 EYLÜL                   45 SAAT

ÖRGÜN EĞİTİM

 5 EKİM                     45 SAAT

 

 

TOPLAM

90 SAAT

 

KİMLER DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (İŞYERİ HEMŞİRESİ) OLABİLİR?

Yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışan, veri toplamada ve gerekli kayıtları düzenlemede hekime yardım eden sağlık çalışanlarına işyeri hemşiresi ya da diğer adı ile diğer sağlık personeli (işyeri Hemşiresi) adı verilir.

 "İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş

 • Hemşire,
 • Sağlık memuru,
 • Acil tıp teknisyeni,
 • Çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile
 • Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler,"

Tüm gruplar için lise, önlisans ve lisans düzeyinde mezunlar başvurabilirler.

Eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlar, Diğer Sağlık Personeli Belgesi alabilir.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimini  Nereden Alabilirim?

Çalışma Bakanlığı'nca İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu Yetki Belgesine sahip Kurumlar dan bu eğitim alınabilir.    

İşyeri Hemşireliği Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?

Temel işyeri hemşireliği eğitiminin 45 saati bilgisayarla uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. Kullanıcı adı ve parolayla internet üzerinden eğitimi veren kurumun web sitesinden dersler izlenmektedir. Uzaktan eğitim tamamlandıktan sonra,  45 saatlik örgün eğitim başlamaktadır. Örgün eğitim, KUZEM  dersliklerinde yapılmaktadır. Eğitimin sonunda çalışma bakanlığının ilan ettiği tarihlerdeki sınavlara katılmak ve 100 sorudan 70 ini yapmak gerekmektedir. 70 ve üzeri puan alanlara Çalışma Bakanlığı işyeri sağlık personeli sertifikası düzenlemektedir. Başarısız olanlar bir sonraki sınava katılmaktadır.

Eğitim ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Bu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun niteliklere haiz kişilerin mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.                                                                                                            

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi süresi toplam 90 saatten oluşmaktadır. Bu sürenin 45 saati online olarak  uzaktan eğitim olarak izlenmekte, 45 saati ise kurumumuzda uzman eğiticilerimizin derslerinde yüz yüze tamamlanmaktadır. Gruplar hafta içi akşam, hafta sonu ve yoğun eğitim grupları şeklinde farklı katılıma uygun programlarla oluşturulacaktır.                                                       

Programın uygulanmasında öncelikle uzaktan eğitim tamamlanacak, ardından yüz yüze eğitime başlanacaktır.                                                                                                                                                       

Uzaktan eğitim ile  Çalışma Bakanlığı'nca belirlenmiş konulardan oluşan içerikler internet ortamında düzenlemiştir ve öncelikle bu derslerin internet üzerinden takibi yapılacaktır.                  

Uzaktan eğitimde derslerin % 100 takip edilmesi zorunludur.                                                                  

Uzaktan eğitim derslerinin bitiminden sonra yüz yüze  eğitim yapılacaktır.

Diğer Sağlık Personeli – İşyeri Hemşiresi Ne İş Yapar?

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olur.                           
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.                                            
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.     
 • Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev alır.                                                              
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev alır.                                                                                                                                            
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.                 
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.
 • Kamuda Çalışanlara Özel Fırsat
 • Ayrıca kamu kurumlarında çalışan İşyeri hemşirelerine (Diğer Sağlık Personeli) aylık 30 saat dışarda çalışma ve sözleşme yapma hakkı getiriliyor.

Diğer Sağlık Personeli Ne Zaman Çalışmaya Başlayacak?

 • İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan işletmelere ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak mecburiyeti de getiriliyor. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personeli ise belge sahibi olmak zorunda. 
 • İşyeri hemşireliği sertifikasına sahip olan sağlık personelleri iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren İSGB ve OSGB’lerde görev alabilir.                                                           

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers