Bilgisayar Programcılığı

Programın Adı: Bilgisayar Programcılığı

Örgün Normal, Örgün İkinci ve Uzaktan öğretimleri vardır.

Programın Açılma Gerekçeleri;

Bilgisayar Programcılığı programının temel amacı, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı, dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir alan olduğu için, bu programla sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç duyulan ara iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Dersler Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmekte ve Bilgisayar Programcılığı alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.

Programdan Mezun Olanların Kazanacakları Yeterlilikler ve İstihdam Alanları;

Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Bilgisayar Donanımı, Web Tasarımı, Grafik ve Animasyon, İşletim Sistemleri, İnternet Programcılığı, Php Programlama, Java Programlama, Sunucu İşletim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri gibi ) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır.

Bilgisayar Programcılığı önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, “Bilgisayar Programcısı” veya “Bilgisayar Teknikeri” ünvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları, Harç ve Öngörülen Ücretler;

Bilgisayar Programcılığı programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler v eya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)'nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Eğitim ve öğretim için öngörülen ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirlediği ya da belirleyeceği normal öğrenim harcıdır. Uzaktan Eğitim ücretleri ise üniversitemiz senatosunun aldığı karar doğrultusunda belirlenen ücretlerdir.

Programdan Mezun Olabilmek için Gerekli Koşullar(Ders ve/veya Kredi Sayısı, Staj, Tez, Proje vb.)

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir.

Mezuniyet için, 112 kredi ders almak ve 30 iş günü zorunlu İşyeri Stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers