Elektrik Programı

Elektrik Programında, endüstrideki görevi itibari ile, profesyonel mühendis, teknoloji uzmanları ve  diğer yöneticiler ile ekseriyetle yakın çalışma içinde olacak yüksek düzeyde teknik bilgi donanımlı eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.Bu açıdan bu programdaki öğrencilere endüstri konusunda kuvvetli bir teorik bilgi ve bu bilgiyi uygulama kabiliyeti ve becerisine sahip olma alışkanlığı verilmektedir.Elektrik teknikeri unvanı alacak bu öğrencilere Elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtım aynı zamanda ısıtmada aydınlatmada kullanılmasının yanında elektriğin emniyetle ve güvenle kullanılması açısından ölçme teknikleri de verilmeye çalışılmaktadır.Ayrıca bir teknikerde bulunması gereken özelliklerden hata bulma, problem çözme, karar verme, işlem ve fonksiyonların planlanması gibi konularda gerekli hususlar muhtelif derslerde tekrarlanmaktadır.

Bu hususlar yanında en çok önem verdiğimiz Elektriğin kullanılması sırasında insan hayatının tehlikeye girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması,güvenle kullanabilmek için ölçme becerilerinin teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye verilmesine çalışılmaktadır.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers