HEMŞİRELİK

İnsanların hastalıklardan korunması konusunda bilgi veren, sağlığımızın bozulmasında hekimin verdiği tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, denetleyen kişiye Hemşire denilmektedir. Hemşirelik ülkemizde üniversitelerde ve liselerde okutulan önemli bir bölümdür.

Hemşireliğin görevleri nelerdir?

Hastayı muayeneye hazırlar, hasta bakımı yapar. Solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim ve temizlik ihtiyaçlarını planlar ve uygular. Acil durumlarda ilk yardım uygular.  Hasta için hekimin verdiği tedaviyi uygular. Enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını pansuman yapar, tansiyon ölçer. Ameliyathanelerde cerrahi operasyonlarda hekime yardımcı olur. Tansiyon aleti, derece, EKG aleti, monitör, oksijen tüpü, enjektör, tüp ve sonda, aspiratör gibi cihazları kullanır. Hemşirelik, üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, SSK hastanelerinde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında ve özel kuruluşların sağlık birimlerinde ve kreşlerde görev yaparlar.  Hemşirelik okulu bitirenlerin işsiz kalma olasılığı yoktur. Çünkü sağlık sektöründe en fazla aranan elemanlardır.

Hemşirelik eğitimi nasıl verilir ve süresi nedir?

Sağlık meslek liselerinde dört yıl, yüksek öğrenim kurumlarında da 4 yıllık bir eğitim süreci vardır. Hemşirelik eğitimde; insan yapısı, mikroplar, parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları teorik ve uygulamalı olarak öğretilir. İlaçlar ve ilaçların doz ayarları, yan etkileri ve uygulamaları gösterilir. İnsan psikolojisi, hasta psikolojisi ayrıca özel dersler ile verilir. İlkyardım, hastaya acil durumlarda nasıl müdahale edilmesi gerektiği, cerrahi müdahale gerektiren hastalara nasıl davranılacağı, doğum ve aile planlaması, sağlık hizmetlerinin istatistiki bilgilerini tutma ve değerlendirme öğretilir. 2 yıllık hemşirelik ön lisansı bitirenler, 4 yıllık ebelik, hemşirelik, sağlık eğitimi, sağlık memurluğu, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik bölümlerine devam edebilirler.  Yüksek okul mezunu olan hemşireler, sorumlu hemşire, başhemşire olabilirler.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers