İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİM VE YENİLEME PROGRAMLARI

SON BAŞVURU TARİHİ 18.08.2017

UZAKTAN EĞİTİM

22  AĞUSTOS               90 SAAT

ÖRGÜN EĞİTİM

5  EYLÜL                   90 SAAT

UYGULAMALI EĞİTİM

15 EYLÜL                      40 SAAT

TOPLAM

220 SAAT

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Program Profili

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı;

 - İş sağlığı ve güvenliği kayıt,dosyalama,izleme yönetimine hakim,

 - Felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen,

 - Başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki ilgili komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen,

- Risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen elemanların yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve birikimin verildiği bir disiplindir.

Programın ana hedefi;

İşyerlerinde risklerin minimize edilmesi, Sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, Çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi, Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza indirgenmesi ve işletmenin karlılığının arttırılmasıdır. 

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programında Alınacak Derece;

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur ve “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri” ünvanı kazanılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu sınavda başarılı olması halinde “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” olmaya hak kazanır. 

 Programımızda Eğitim Nasıl Yürütülmektedir;

Eğitim süresi 4 yarıyıl yani 2 yıldır. Programımızda Normal Öğretim ve İkinci Öğretim’in yanısıra 2013-2014 akademik yılı itibariyle Uzaktan Eğitim verilmeye başlanmıştır. Programımızda eğitim-öğretim ve sınavlar; Normal Öğretim ve İkinci Öğretim’de “Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, Uzaktan Öğretim de ise “Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Programları Yönergesi” çerçevesinde yürütülmektedir.

  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı Mezunlarının İş İmkanları Günümüzde çalışan sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma; iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu nedenle bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz gerek tekniker gerekse C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak, hem kamuda hem de özel sektörde(hizmet sektörü ve sanayinin tüm iş kollarındaki kurum ve kuruluşlar) istihdam edilmektedir.  

Programa Kabul Koşulları  Programımıza Aşağıdaki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunları Sınavsız Yerleşebilmektedir: 

 -Acil Tıp Teknisyenliği -İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği -Alt Yapı -Alt Yapı (İnşaat) -İnşaat -İnşaat Teknolojisi -İnşaat-Üst Yapı -Üst Yapı -Üst Yapı-İnşaat -Yapı -Yapı (Kagir-Ahşap) -Yapı Ressamlığı -Yapıcılık -Elektrik -İnşaat -İnşaat Teknolojisi -İş Makineleri -İş Makineleri Bakım ve Onarım -İş Makineleri Operatörlüğü -Kimya -Kimya Teknolojisi -Makine -Makine Teknolojisi -Motorlu Araçlar Teknolojisi -Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel) -Otomotiv Teknolojisi -Yaşlı Hizmetleri -Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Programın Dikey Geçiş Olanakları  Programdan mezun olan öğrencilerimiz; -Acil Yardım ve Afet Yönetimi -İşletme -Sağlık Yönetimi -Sosyal Hizmetler bölümlerine devam edebilirler.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers